top of page
  • עו"ד שירי אורון

על תורת המשפט הטיפולי וחשיבותה בעיסוק בתחום המשפחה

חלק מהרצאה, מתוך כנס משפטנים בלשכת עורכי הדין שהובילה והרצתה עו"ד אורון, במחוז ירושלים


מהי תורת המשפט הטיפולי?

עריכת דין טיפולית מתקשרת ומבוססת על תורת המשפט הטיפולית, שעוסקת באופן מרכזי ונרחב ברווחתו של הפרט.

תורת המשפט הטיפולי היא בעיקרה כלי לשינוי חברתי, כשבמהלך השנים השימוש בה ויישומה התרחב מתחום בריאות הנפש למגוון רחב של תחומי משפט.

למעשה, זוהי גישה רב תחומית שעוסקת בהבנה כי המשפט הוא כוח חברתי המייצר התנהגויות ותוצאות, ובניסיון להפוך את המשפט לבעל זיקה להיבטים טיפוליים

וויניק ווקסלר טבעו את המושג "תורת משפט טיפולי" Therapeutic Jurisprudence ועמדו על הפוטנציאל הטיפולי של המשפט כסוכן חברתי.

תורת המשפט הטיפולי התפתחה בארצות הברית בעשורים האחרונים, כתפיסה חלופית לתפיסה שתרה אחר אפשרות להשפיע על רווחת הפרט, באמצעות המשפט ובמסגרת תהליכי המשפט.

בשלושה העשורים האחרונים, הופך העיסוק בתורת המשפט הטיפולי יותר ויותר רלוונטית. בפרט כשאנחנו עוסקים בתחום המשפחה, כאשר כל הליך מטבעו טעון משמעויות רגשיות רבות, רווחת הצדדים להליך וילדיהם היא אקוטית ומרכזית להליכים, ובעלת השלכות רבות על חייהם וטיב חייהם, בהווה ובעתיד.


תורת המשפט הטיפולי עוסקת ברצון ובשאיפה להתמקד ברווחתם הרגשית והפסיכולוגית של צדדים להליך משפטי.

עורכי דין, במהלך כל הכשרתם האקדמית מורגלים לחשוב במונחים של זכויות. בשיח שהוא קשיח פעמים רבות, עוסק בכללים, נורמות, ראיות, עובדות. מסגרת נורמטיבית ברורה.

אחרי הכשרה של שנים, של משפטנים שהינה כה ממוקדת וברורה ממוסגרת בכללים ספציפיים, המאפיינים את השיח המשפטי, לא פשוט לקיים דיאלוג מקצועי או לעשות מעבר לשיחים שהם מרוככים יותר, מורכבים בגוונים רבים יותר. כמו לדוגמא השיח הטיפולי.

העניין הוא, ובעצם האתגר- כיצד לבצע שילוב בין השיח המשפטי, הפרקטיקה המשפטית שאנו המשפטנים מורגלים אליה, לעבר שיח שמאפשר ונותן מקום לעוד כיווני מחשבה ודרכי פעולה נוספות.

שוב, הכל בהתייחס לכך ששיח משפטי פחות גמיש ופחות מכוון להתייחסות להיבטים חברתיים נרחבים, שיח שמתמקד בחוקים, ומתקיים במסגרת נורמטיבית ברורה וחד מימדית.

למעשה, מדובר בשפה אשר במובנים רבים מתקיימת בשפה מוכרת גם בעולם המשפט, שפת הגישור, בוודאי בחלק מהמודלים שלו, והגישור כמו שאנו יודעים כבר מוטמע כשפה אלטרנטיבית להליכי משפט באופן גורף ופורמלי.


עולה השאלה מה המשמעות של השיח הטיפולי לעורכי דין, כאשר ישנם אנשי טיפול (עוסים וכדו') שזהו תפקידם?

התשובה בכך שעולה ממחקרים באופן מובהק מהמציאות בשטח, שהפרדה כה חדה אינה יעילה ומוצלחת, ושמשפטן אשר מצליח להטמיע היבטים טיפוליים בעבודתו יש לו יתרון רב וזה מייעל ומשביח את עבודתו.

כשאנו עוסקים בתכנים של משפחה, זוגיות, ילדים, מתבקשת תפיסה מקצועית כוללת והערכה הוליסטית למשפחה, לתרבות, לאופי ולרגשות שמאפיינים כל מקרה ומקרה.


בתיקי משפחה, בוודאי בכל תיק בו נקבעים גורלות של ילדים, יש חשיבות עליונה שילווה את התיק איש מקצוע שמסוגל להבין ולהכיל את המורכבות המאפיינת כל מקרה, כדי להגיע לתוצאה המיטבית עבורכם.


אמביוולנטיות הכרוכה במצבי אלימות במשפחה-

בלבול רגשי, פערים תרבותיים ניכרים המשפיעים על בחירות נפגעי.ות אלימות וההשלכה של בחירותיהם על הסביבה המיידית.

לפעמים, הרצון להישאר או לא לפעול כנגד, מגיע מתוך קול אחר מזה שאנו מכירים וחלק מעריכת הדין הטיפולית והחברתית היא לגלות סבלנות למקומם ועמדתם השונה של הלקוחות.


פרמטרים של עבודה מקצועית עם נפגעות.י אלימות, מחייבים גישה של עריכת דין טיפולית, כפי שנוהג ומתמחה משרדנו, לצורך מענה מדוייק ומוצלח ללקוחותינו.אלימות טכנולוגית

אלימות במשפחה הינה תופעה רחבת היקף, בעלת היבטים חברתיים נרחבים כמו גם השלכות קשות והרסניות לקרבנות ולחברה בכללותה. אלימות במשפחה, מוכרת כתופעה עולמית שאינה מאפיינת חברה מסוימת. התופעה חוצת יבשות, מגזרים ומעמדות. ממחקרים רבים, עולה כי אלימות בין בני זוג , הגם שמבוצעת גם כלפי גברים וגם כלפי נשים, שכיחה באופן משמעותי כנגד נשים ובאופן חמור עם השלכות מגוונות על כל תחומי החיים של נשים ומגיעה עד כדי פגיעות בפיזיות, בריאותיות ונפשיות חמורות ובלתי הפיכות, ואף אבדן חיים, רצח נשים כתופעה שבשגרה.


במחקרים רבים, נמצא כי אין הגדרה אחת למונח אלימות במשפחה. עם זאת, החל משנות ה-90, הבינו חוקרים בתחום ואנשי מקצוע העוסקים בטיפול בתופעת אלימות במשפחה ונפגעיה, כי יש לפתח הגדרות ואפיונים לתופעה של אלימות במשפחה וכי ישנה חשיבות לסיווג לגילויי האלימות השונים לצורך מתן מענה מתאים לצרכים השונים של הנפגעות.

המשותף לכל צורות האלימות, פיזית, מינית, כלכלית ורגשית לסוגיה, הינה שכולן מהוות אמצעי שליטה על הקרבן Stylianou ,Postmus & McMahon, 2013)). מתעללים, יכולים לבחור בצורה אחת שתיים או בכל צורות ההתעללות בו זמנית, כדי לכפות ולייצר שליטה על בן הזוג שלהם.

בעידן הטכנולוגי בו אנו מצויים, כאשר ההתפתחויות הטכנולוגיות מהירות וחוצות כל דמיון, עידן בו האינטרנט והרשתות החברתיות הפכו לדבר עצמו, לחיים עצמם, הופכת הקידמה הטכנולוגית, לזירה לפגיעה נוספת, זירה מורכבת להתמודדות ואלימה.

במרוצת השנים, האמצעים הטכנולוגיים, הופכים זמינים יותר, משוכללים יותר עד כדי כך, שהאלימות הופכת שקטה יותר, סמויה יותר, מורכבת יותר להוכחה.


אלימות טכנולוגית, הינה למעשה עוד אמצעי ביטוי לאלימות רגשית, שהינה כשלעצמה אלימות קשה ביותר, בעלת היבטים אישיים וחברתיים נרחבים, אשר העדר הגדרה משפטית ברורה לגביה במדינות רבות בעולם כמו גם בישראל, מקשה על התמודדות ראויה עימה ומתן מענה לקרבנותיה.

האלימות הטכנולוגית, אינה אלימות פיזית. היא נשענת על בסיס ההגדרה של אלימות רגשית, המכונה במגוון שמות (אלימות פסיכולוגית, התעללות רגשית, התעללות פסיכולוגית ועוד). אלימות רגשית, מוגדרת כהתנהגות שטיבה בשיח מדכא ומבזה, תוקפנות פסיכולוגית הגורמת לתחושת השפלה ודחייה וכוללת איומים, השפלות, האשמה התנשאות קנאה איסורים שליטה והצרת צעדים. ע"פ מחקרים, המדובר בצורת האלימות השכיחה ביותר ) 2012 Carney, Barner,). מכשירים ותוכנה - סמארטפונים, יישומים ניידים (אפליקציות), מערכות מיקום גלובאליות (GPS), קבוצות וואטסאפ משפחתיות/חברתיות ורשתות חברתיות שונות – הופכים ככלי מסלים ומגביר ההתעללות בידי תוקפים.

ממגוון דוגמאות בהם נתקלתי במהלך שנותיי במקצוע וממחקרים בתחום, מצטיירת תמונה עגומה של אלימות רגשית קשה במסגרת המשפחה, אשר ביטוייה בעידן הטכנולוגי הולכים ומתרחבים.


כך לדוגמא, מקרה של התקנת האזנות במקומות פרטיים ואינטימיים במצבים בהם אין כל צורך בהשגת מידע כזה לצורך הליכי גירושין (גם כשאין צורך במידע לעניין הוכחת הברחת רכוש או בגידה, אלא לצורך שליטה ומעקב אובססיבי על הנפגעת להטלת מורא עליה). מלבד החדירה הבוטה והגסה לפרטיות, פעמים רבות השימוש שנעשה במידע כנגד הנפגע/ת הינו קשה ובעל השלכות הרסניות. האדם שחדר לפרטיות בשימוש במכשירי הקלטה, יכול לאיים בהפצת חומרים אינטימיים ובכך לייצר שליטה על הקרבן ולסחוט אותו/ה. במסגרת הליכי גירושין, יכול מידע כזה לשמש אמצעי סחיטה בידי התוקף והמשתמש באמצעים אלו, כנגד הקרבן, לדוגמא- "אם לא תוותרי על רכוש אפיץ המידע בקרב מכרייך, אספר לילדים המשותפים.. אשפיל אותך מול.. אפגע במקום העבודה שלך.." על פניו, מאחר והאלימות רגשית עדיין אינה מוגדרת כעבירה פלילית בחוק העונשין, יכול בקלות אדם להשיג שליטה מאיימת ולהפעיל "טרור" על בן/ת זוגו בדרך של איומים על מידע משפיל או מביך שהשיג תוך פגיעה בפרטיות.


דרך נוספת, הינה התקנת תוכנות ריגול אחרי הדואר האלקטרוני של הקרבן. באמצעות לחיצת כפתור, "מולבשת" תוכנה שכאשר הקרבן תשיב למייל שקיבלה, תיפתח האפשרות לתוקף לעקוב אחר כל התנהלות הדואר האלקטרוני שלה. פעמים רבות קשה הדבר לזיהוי למי שאינו מומחה לתחום ואינו בקיא בשיטות הקיימות. יש לציין כי אלימות טכנולוגית, יכולה להיות גם טקטיקה של אלימות כלכלית, לדוגמא כאשר באמצעים טכנולוגיים מוגבלת גישתה של נפגעת לאמצעי מחייה או מתבצעת שליטה מוחלטת על צעדיה, סמויה או גלויה, מצד התוקף.


מגוון דרכים נוספות קיימות כאשר השיטות משתכללות במקביל להתפתחות הטכנולוגית, תוך גרימת נזק בל יתואר לקרבנות- כך שימוש בהודעות וואטאפ/מייל/סמס מלחיצות או מאיימות ומחיקתן, הטמנת תכנת האזנה (בית חכם) על מכשיר נייד אשר מאפשר הקלטת המרחב של הנפגעת ושיחותיה ושימוש בתוכן השיחות באופן מאיים ומשפיל, השתלת מכשירי האזנה בבית ,השתלת תכנת מעקב על רכב עצמו (כמו איתוראן), שליחת אדם מתחזה לתוך בית של נפגעת באמתלה שמחפש דירה באזור ומצלם עבור מישהו שמעוניין לעקוב ולראות היכן ועם מי חיה הנפגעת, פריצה לחשבון פייסבוק, שליחת אדם לצלם ולעקוב אחרי נפגעת תוך שליחת מסרים אליה שיודע עליה פרטים כאלו אחרים ועוד ועוד. כאמור, המוטיב החוזר והמשותף הינו שליטה בקרבן, באופן שיותיר אותה מאוימת מתוך דחפים הרסניים ופוגעניים של התוקף. אף ריבוי האמצעים הטכנולוגיים שגם הם מתפתחים, לאיתור והוכחת מקרי אלימות, לא מאפשר בהכרח להתמודד עם הקושי בזיהוי התעללות, אשר כאמור פעמים רבות היא סמויה ונעשית בצורה "מתוחכמת שאינה מותירה "עקבות".


על מנת להתמודד עם אלימות בעידן הטכנולוגי המורכב, יש צורך להיוועץ בעורכי דין מומחים לתחום, ראשית כדי לזהותה, ושנית על מנת לקבל מענה משפטי ראוי ולעצור את ההסלמה באלימות! לאפשר לכם, הווה ועתיד בטוחים ומוגנים.

פוסטים אחרונים

הצג הכול

אלימות כלכלית מהי?

אלימות כלכלית – בהגדרה, הינה דפוס מתמשך של שליטה באמצעים כלכליים. אלימות כלכלית, מתקיימת פעמים רבות לצד אלימות נוספת שמתרחשת בקשר ואינה קשורה למצב כלכלי והשתייכות מגזרית. פעמים רבות, דווקא נשים ממעמד

אלימות מינית בזוגיות- שוברים את קוד השתיקה

נורית (שם בדוי, פרטים אישיים שונו למניעת זיהוי), יצרה עימי קשר טלפוני וביקשה להיפגש בדחיפות. היא סיפרה לי עוד בשיחת הטלפון, כי היא מבולבלת מאוד, שוקלת פרידה מבעלה, חשה מאוימת ואבודה לגמרי. קבענו להיפג

מעגל אלימות והחגים שבפתח- כולנו רקמה אנושית אחת...

בעוברי במסדרונות בתי המשפט ובתי הדין הרבניים, וכן בחדר הגישורים, לקראת החגים, אני מבחינה בתכונה שונה, מעבר לפחדים והחששות המלווים תמיד תיקי משפחה, ובפרט כאלו המאופיינים במצבי אלימות לסוגייה. לאוויר ול

Comments


bottom of page